Bezmaksas pakalpojumi:

  • brīvpieejas krājums
  • lasītava ar periodiskajiem izdevumiem un uzziņu literatūru
  • bezmaksas pieeja interneta resursiem un bezvadu internetam
  • abonētās datu bāzes LETONIKA, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
  • 5 datorizētas lietotāju darba vietas
  • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
  • SBA pakalpojumi
  • grāmatu un lasīšanas un popularizēšanas pasākumi

Maksas pakalpojumi:

Kopēšana

A4 formāts 1 lapas puse0.10 EUR
A4 formāts abas lapas puses0.14 EUR
A3 formāts 1 lapas puse0.14 EUR
A3 formāts abas lapas puses0.21 EUR

Drukāšana (printēšana)

Teksts 1 lpp. melnbalts0.10 EUR
Teksts 1 lpp. krāsains0.21 EUR
Attēls melnbalts0.21 EUR
Attēls krāsains 1/4 lpp.0.36 EUR
Attēls krāsains1/2 lpp.0.71 EUR
Attēls krāsains3/4 lpp.1.07 EUR
Attēls krāsains 1 lpp.1.42 EUR

Skenēšana

1 lpp.0.20 EUR

Faksa nosūtīšana

Latvijas teritorija 1. lapa0.57 EUR
Latvijas teritorija katra nākošā lapa0.28 EUR
Eiropas valstis 1. lapa3.56 EUR
Eiropas valstis katra nākošā lapa0.71 EUR
Pārējās valstiis 1.lapa4.27 EUR
Pārējās valstis katra nākošā lapa1.42 EUR

Faksa saņemšana

1 lpp.0.14 EUR

Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.