Bezmaksas pakalpojumi:

  • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma .
  • Konsultācijas iespieddarbu, katalogu un elektronisko datu bāzu izmantošanai.
  • Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
  • Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši un izglītojoši pasākumi (izstādes,pārrunas, literāri un tematiski pasākumi, u.c.).
  • Interneta pieejas punkts bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanai un informācijas meklēšanai Internetā un citās datu bāzēs.
  • Datora izmantošana, lietojot Microsoft Office programmas.
  • Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuri nav Skrīveru bērnu  bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
  • Bibliotēkas telpās ir pieejams bezmaksas bezvadu (wifi) internets.

Kopēšana

A4 formāts 1 lapas puse0.10 EUR
A4 formāts abas lapas puses0.14 EUR
A3 formāts 1 lapas puse0.14 EUR
A3 formāts abas lapas puses0.21 EUR
Kopiju apstiprināšana0.04 EUR

Drukāšana (printēšana)

Teksts 1 lpp. melnbalts0.10 EUR
Teksts 1 lpp. krāsains0.21 EUR
Attēls melnbalts0.21 EUR
Attēls krāsains 1/4 lpp.0.36 EUR
Attēls krāsains1/2 lpp.0.71 EUR
Attēls krāsains3/4 lpp.1.07 EUR
Attēls krāsains 1 lpp.1.42 EUR

Skenēšana

1 lpp.0.20 EUR

Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai kārtībai un apmēriem.