Telefons:
65 197 747
Fakss:
65 197 747
Pirmdienās:
8–13 un 14–18
Otrdienās:
8–13 un 14–17
Trešdienās:
8–13 un 14–17
Ceturtdienās:
8–13 un 14–17
Piektdienās:
8–15
Vairāk par iestādi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskai saziņai izmantojami šādi formāti: doc, docx, pdf, xls, xlsx, odf, odt, ods, jpg. Pašvaldība pieņem arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

Rekvizīti
Reģ. Nr. 90000074704 A/S “Swedbank” kods: HABALV22 konts: LV54HABA0551028435371
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus maksāt A/S "Swedbank", kods HABALV22, konts LV08 HABA 0551 0284 3522 9
Andris Zālītis Domes priekšsēdētājs
65197015, 25664454 andris.zalitis@skriveri.lv
Uldis Riekstiņš Izpilddirektors
Līga Uzulniece Pārvaldes sekretāre
Velta Vigovska Atbildīgā sekretāre
Inese Peļņika Lietvedības pārzine, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
65197747, 26593472 inese.pelnika@skriveri.lv
Anita Krusta Zemes lietu speciāliste
Liena Valdmane-Girgensone Vides pārvaldības speciālists
26444662, 65197400 liena.girgensone@skriveri.lv
Iluta Krastiņa-Luķe Galvenā grāmatvede
Daina Ilga Kļaviņa Vecākā grāmatvede
Sandra Benko Ekonomiste
Laura Vorslava Kasiere
Mārīte Bogopoļska Nodokļu administratore
65197247, 65197016 marite.bogopolska@skriveri.lv
Liene Paukšte-Uzula Finanšu speciālists
65197376, 25619932 liene.uzula@skriveri.lv
Kitija Šteinberga Grāmatvede
Iveta Daukšte Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Elita Brovacka Sabiedrisko attiecību speciālists
Aiga Rudaka Kapsētas pārzine
29863374
Līga Kāpostiņa Juriskonsulte
Maija Strautniece Personāla uzskaites darbiniece
Santa Novikova Kārtībniece, automobiļa vadītāja
28628890
Skrīveru novada domes ēkā tās konstrukcijas dēļ diemžēl nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Pie durvīm nav ierīkota zvanu poga, tādēļ lūdzam pirms apmeklējuma zvanīt pa tālruni 65197747.