Piezīme: Sakarā ar to, ka katram deputātam ir savs tiešais darbs, kas var būt saistīts ar izbraukumu vai piedalīšanos kādā pasākumā, lūgums pirms paredzētās tikšanās, piezvanīt deputātam uz norādīto tālruni vai uz domes tālrunu 65197675. Iepriekš sazvanot deputātu un vienojoties, ir iespējama tikšanās citā jums izdevīgā laikā.

Darba vieta:
Skrīveru novada dome, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs; Zemgales plānošanas reģions, Attīstības padomes loceklis.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā, ir tās priekšsēdētājs
Partija:
“Mēs Skrīveriem”
Telefons:
65197015, 25664454
Pieņem:
Pirmdienās no plkst. 14 līdz 18 un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 13
Darba vieta:
Skrīveru Mūzikas un māklsas skola, direktore; Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, skolotāja; Biedrība “Aizkraukles reģionālā tautskola”, padomes priekšsēdētāja.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā
Partija:
„Par diženu novadiņu”
Telefons:
29493955, 65197577
Pieņem:
Pārskaitļu mēnešu pirmajā pirmdienā no plkst.17.30 – 18.30 Skrīveru mūzikas un mākslas skolā A.Upīša ielā 1
Darba vieta:
SIA Vidzemes koka mājas, valdes loceklis; Biedrība “Varam un Daram”, biedrs.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā
Partija:
„Par diženu novadiņu”
Telefons:
29250460
Darba vieta:
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, matemātikas skolotāja.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā, un Sociālo jautājumu komitejā
Partija:
„Mēs Skrīveriem”
Telefons:
26111784
Pieņem:
Mēneša pirmspēdējā otrdienā plkst.15.00-16.00
Darba vieta:
SIA “Greenpoint”, valdes loceklis.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Partija:
”Zaļās Zemes novads”
Telefons:
26474460
Pieņem:
Iepriekš saskaņojot zvanot uz tālruni 26474460
Darba vieta:
LU Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, izpilddirektors; Valsts izglītības satura centrs, eksperts; Latvijas Handbola federācija, handbola spēļu tiesnesis; Biedrība „Dzēses tautas deju klubs”, valdes priekšsēdētājs; SIA „IC DZM”, valdes priekšsēdētājs.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā
Partija:
„Mēs Skrīveriem”
Telefons:
26523654
Pieņem:
Mēneša pirmspēdējā otrdienā plkst.15.00-16.00
Darba vieta:
Skrīveru novada dome, Domes priekšsēdētāja vietniece; SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, valdes locekle; SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, agronome.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Partija:
„Mēs Skrīveriem”
Telefons:
29173177
Pieņem:
Mēneša pirmspēdējā ceturtdienā plkst.14.00-15.00
Darba vieta:
Skrīveru novada dome, Administratīvās komisijas priekšsēdētājs; Jaunjelgavas vidusskola, Valsts aizsardzības mācības skolotājs.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Sociālo jautājumu komitejā
Partija:
„Mēs Skrīveriem”
Pieņem:
Mēneša pirmspēdējā trešdienā plkst.15.00-16.00
Darba vieta:
SIA “BRZA Agro”, valdes priekšsēdētājs; Biedrība “Zaļais pulss”, valdes loceklis; Biedrība “Sapropeļa un Organisko Produktu Ražotāju Asociācija”, valdes priekšsēdētājs; SIA “TH Energy”, valdes loceklis.
Darbojas:
Finanšu un tautsaimniecības komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejā
Partija:
“Mēs – diženam novadam”
Telefons:
29410160
Pieņem:
Pārskaitļu mēnešu pirmajā pirmdienā no plkst.16.00 – 17.00 Skrīveru novada domes zālē