Jaunajā stāvlaukumā konstatē nepilnības, būvnieks sola tās novērst

Topošajā stāvlaukumā aiz Skrīveru dzelzceļa stacijas, kurā notiek būvdarbi, to izpildē konstatētas nepilnības – uz tām norādījis gan pasūtītājs, gan būvuzraugs. Pagājušajā nedēļā būvlaukums apsekots un būvnieki tuvākajā laikā sola visas kļūdas novērst.

Laukumā starp Skrīveru dzelzceļa staciju un Dzelzceļnieku ielu plānots iekārtot mūsdienīgu automašīnu stāvlaukumu, šo darbu uzticēts veikt SIA “Baltijas būve”. Apmēram pusē laukuma seguma ir paredzēts saglabāt līdzšinējo laukakmeņu bruģi – tas demontēts un, nostiprinot pamatni, ieklāts no jauna. Taču Skrīveru novada domes pārstāvji jau darbu veikšanas posmā norādīja, ka tas paveikts nekvalitatīvi –  laukakmeņu bruģa segums ir nelīdzens, tāpat lietainā laikā laukumā krājas ūdens. Arī būvuzraugs, kurš kontrolē darbu izpildi, norādījis uz nekvalitatīvi paveikto darbu.

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē, ka pagājušajā nedēļā būvlaukumu apsekoja gan darba veicēji – SIA “Baltijas būve” vadība, gan darbu pasūtītājs – Skrīveru novada domes pārstāvji, arī būvuzraugs un autoruzraugs. Norādot uz nekvalitatīvi paveiktajiem darbiem, darbu izpildītājs atzina kļūdas un piekrita, ka tās nekavējoties jānovērš. Laukumā jālabo laukakmeņu bruģa klājums, tāpat pie nobrauktuves uz Dzelzceļnieku ielu bruģis ir par augstu, tas “jāiesēdina” dziļāk, citādi ziemā, tīrot sniegu, to var sabojāt. Tāpat jālabo lietusūdens novades sistēma un jānovērš vēl citas būvdarbu laikā pieļautas kļūdas. Tuvākajā laikā būvnieks apņēmies to visu izlabot.

“Šķiet, ka kopsaucēju atradām,” atzīst Uldis Riekstiņš. “Būvniekam nekvalitatīvi paveiktais darbs jālabo, citādi samaksu par paveikto nesaņems. Tāpat laukumam ir divu gadu garantija – ja šajā laikā parādīsies nepilnības, būvnieks tās labos.”

Līgumā noteiktais stāvlaukuma izbūves pabeigšanas termiņš ir 20. novembris.

Topošajā stāvlaukumā aiz dzelzceļa stacijas akmens (laukakmeņu) bruģa segums būs apmēram pusē laukuma – stāvlaukuma daļā zem mašīnām. Katru stāvvietu norobežos granīta joslas, bet iebrauktuvi laukumā klās betona bruģis. Stāvlaukumā ieplānota arī nojumīte velosipēdu un elektrisko skrejriteņu novietošanai.

Šī laukuma labiekārtošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 100 tūkstošus eiro, summā iekļauta arī būvuzraudzības nodrošināšana un laukuma apzaļumošanas darbi.