Jau drīz – “Mežs ienāk Jelgavā 2019”

Ir sācies pavasaris, tas jūtams gan pilsētās, gan laukos, tāpēc par pavasara tradīciju kļuvušas Meža dienas, ko arī šogad organizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, sadarbojoties ar meža nozares organizācijām un uzņēmumiem, kā ietvaros 17. aprīlī visi aicināti ieskandināt Latvijas Meža dienas un apmeklēt informatīvi izglītojošo pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā 2019”.

Šogad par “Mežs ienāk Jelgavā” galveno norises vietu izvēlēta Jelgavas Pasta sala. Plkst. 10.00 ar Zemkopības ministra Kaspara Gerharda, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektores Irinas Pilveres  un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa dalību notiks svinīgā pasākuma atklāšana. Visas dienas garumā līdz plkst. 17.00 visi interesenti varēs iepazīties ar meža apsaimniekošanas ciklu – no augsnes sagatavošanas līdz pat koksnes ieguvei un tālākai pārstrādei. Tiks demonstrētas mežistrādes mašīnas, augsnes sagatavošanas frēze, ugunsapsardzības aprīkojums un automašīnas, škeldotājs, malkas skaldītājs, lentzāģis un mazizmēra kokapstrādes iekārtas. Visas dienas garumā notiks dažādu iekārtu un instrumentu paraugdemonstrējumi, kā arī varēs izmēģināt prasmes darbā ar meža mašīnu – harvestera un forvardera – simulatoriem, piedalīties zāģēšanas sacensībās un vērot arboristu veiklību.

“Šī gada pasākuma pamatmērķis ir sniegt iespēju Zemgales reģiona bērniem un jauniešiem kopā ar vecākiem un skolotājiem apmeklēt informatīvi izglītojošo pasākumu “Meža dienas Jelgavā”, lai iepazītu pilnu meža apsaimniekošanas ciklu un tālāko koksnes pārstrādi no baļķa līdz mēbelei. Visas dienas garumā Jelgavas Pasta salā būs interesantas aktivitātes bērniem un skolu jaunatnei, ļaujot iepazīt visu to plašo spektru, ar ko nodarbojas Latvijas Meža nozare, tāpēc īpaši aicinātas pašvaldības un skolas atbalstīt jaunās paaudzes nokļūšanu uz šo pasākumu,”informēja LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Izglītojošos stendos tiks stāstīts par meža atjaunošanu un tā kopšanas nepieciešamību, sortimentu iznākumu no priedes un bērza stumbra, kā arī citām meža gudrībām. Varēs redzēt kā no baļķa top zāģmateriāli un iepazīties ar koka izmantošanas iespējām gan būvniecībā, gan dažādu produktu ražošanā un enerģijas ieguvē. Savukārt bioenerģētikas jomā norisināsies atraktīvi paraugdemonstrējumi ar dažādiem koksnes produktiem.

Šogad pasākuma ietvaros tiks iedibināta jauna tradīcija, kas būs izaicinājums topošajiem kokapstrādes speciālistiem, kuri no koka izgatavos dažādas skulptūras. Vienlaikus pasākuma apmeklētāji varēs apskatīt arī Zemgales reģiona Medību trofeju izstādi, kas līdz 3. maijam atvērta netālu esošajā LLU Meža fakultātē (Akadēmijas ielā 11, Jelgavā).

Esam pārliecināti, ka šī pasākuma laikā apmeklētāji iegūs daudz nozīmīgas informācijas par meža apsaimniekošanu, tās nozīmi meža produktivitātes un vērtības paaugstināšanā, koksnes izmantošanas iespējām sabiedrības labklājības līmeņa nodrošināšanā, kā arī Latvijas valsts un ekonomikas izaugsmē, pārliecinoties, ka meža apsaimniekošana nav tikai koku ciršana, bet pasākumu kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un kokrūpniecību Latvijā.

Pasākumu organizē: LLU Meža fakultāte, Jelgavas pilsēta, LVMI “Silava”, aģentūra “Meža pētīšanas stacija”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts ”, studentu biedrība “Šalkone”.

Atbalstītāji: Meža attīstības fonds, meža nozares uzņēmumi, www.zemeunvalsts.lv.