Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/2
Iepirkuma procedūras veids:  PIL 9.pants
Iepirkuma priekšmets: Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Uzvarētājs: SIA “Latgales Granulas”
Līgumcena: 18 840,00 (bez PVN)