Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/2
Iepirkuma proceduras veids:  PIL 9.pants
Iepirkuma priekšmets: Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Piedavajumu iesniegšanas terminš: līdz 2019. gada 30. maija plkst. 14:00.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skrīveru novada dome, Daugavas ielā 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125.

Iepirkuma nolikums