Skrīveru novada PII “Sprīdītis” pasākumu plāns 2020.gada oktobrim

Datums

Laiks

PasākumsGrupa
01.okt.Rudens kross5-6 gadīgo bērnu gr.
01.okt. plkst.9.15Atklātā rotaļdarbība (PPDKN)4 gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”, Rigonda
01.okt. no rītaMuzikālais rīts “Klau, kā skan!”Katrai grupai atsevišķi
1.okt.plkst.17.15Iestādes padomes sēdeGrupu vecākiem, zālē
02.okt.Rudens kross1,5-4 gadīgo bērnu gr.
05.okt.plkst.9.30Kartupeļu balle3 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”
05.okt.plkst.9.00Miķeļdienas tirdziņš5 gadīgo b.gr. “Zvirbulīši”
05.-11.okt.Eksperimenti ar dārzeņiem5-6 gadīgo bērnu gr. “Rūķīši”
07.okt.plkst.9.20Atklātā rotaļdarbība (PPDNK)Individ.- logopēda kab., Dace
08.okt.plkst 9.30Atklātā rotaļdarbība (PPDNK)4 gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”, Inese
12.okt.Pārgājiens „Pretī zelta rudenim”6 gadīgo bērnu gr. “Bitītes”
14.okt.plkst.16.00Komponista D.Rijnieka koncertprogramma 
15.okt.plkst.9.00Radošā darbnīca „No dārza līdz galdam”4 gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”
16.okt.plkst.9.00Labo darbu diena5-6 gadīgo bērnu gr. “Rūķīši”
26.okt.plkst.9.15Atklātā rotaļdarbība (PPDNK)3 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”, Sarma
28.okt.plkst.9.40Atklātā rotaļdarbība (PPDNK)6 gadīgo bērnu gr. “Bitītes”, Velga
29.okt.plkst.9.20Tematisks pasākums “Lapas čab”3 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”
26.-30.okt.Ķirbīšu svētki1,5-2 gadīgo bērnu gr. “Cālēni”