Iespēja Skrīveru uzņēmējiem

Pateicoties Skrīveru novada jauniešu ierosinājumam par atbalstu Skrīveru uzņēmējiem – reprezentējošu video rullīšu veidošanu aktīvākajiem uzņēmumiem, kuri popularizē Skrīveru vārdu, iesaistās tūrisma veicināšanā,  piedāvājot izglītojošas ekskursiju programmas un izklaidi, Skrīveru novada dome, atbalstot šo ideju, izsludina pieteikšanos projektam “Atbalsts Skrīveru uzņēmējiem”. 

Projekta ietavors par katru uzņēmumu tiks veidoti 2-3 minūšu gari, reprezentējoši video rullīši, kuri tiks ievietoti Skrīveru novada mājas lapas tūrisma sadaļā un trpmāk arī izmanoti Skrīveru vārda popularizēšanai. 

Uzņēmējiem, kuri vēlas piedalīties šajā projektā līdz 8.jūnijam ir jāraksta uz e-pastu keita.luse@skriveri.lv, kur pēc tam arī tiks sniegta vairāk informācija par turpmākajām darbībām projekta ietvaros. 

Vairāk informācija e-pastā vai zvanot uz tālr.26321490