Iepirkums: “Stāvlaukuma izbūve Daugavas ielā 85A Skrīveros, Skrīveru novadā”
Identifikācijas Nr.: SND-2019/9
Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome
Iepirkuma priekšmets: Stāvlaukuma izbūve un labiekārtošana Daugavas ielā 85A, Skrīveros atbilstoši E.Tolmaņa izstrādātajam būvprojektam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.11.2019 plkst 15:00 EIS sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/