Skrīveru novada dome, reģistrācijas Nr. 90000074704, adrese: Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 59, LV-5125 izsludina iepirkuma procedūru “Skrīveru novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra remontdarbi” identifikācijas numurs SND 2019/6.

Iepirkums tiek īstenots projekta “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide novadu nozīmes attīstības centros” ietvaros, ko līdzfinansē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti:

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26348
Pasūtītāja mājaslapā http://www.skriveri.lv/lv/iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi/

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Skrīveru novada domes telpās Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 59, LV-5125, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – Lieni Paukšti-Uzulu, tālr.: +371 65 197 376, +371 25 619 932, e-pasts: liene.uzula@skriveri.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 09. septembra, plkst. 14:00.

Skrīveru novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra remontdarbi – nolikums
1.pielikums – pretendenta pieteikums
2.pielikums – tehniskā specifikācija
3.pielikums – finanšu piedāvājums
4.pielikums – pretendenta apliecinājums
5.pielikums – līguma projekts