Iepirkums: “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros”
Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/9
Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome
Iepirkuma priekšmets: ir Lauku atbalsta dienesta Leader programmas apstiprinātā projekta “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros”  ietvaros paredzētā stāvlaukuma izbūve Daugavas ielā 85, Skrīveros atbilstoši E.Tolmaņa izstrādātajam būvprojektam pie Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.11.2019 plkst 15.00 EIS sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/

Nolikums – Par skaistu un drošu vidi Skrīveros
1.pielikums nolikumam_Būvdarbu apjomi 
9.pielikums nolikumam_Būvprojekts
Rasējumi
Iepirkuma priekšmeta prasības, 1.versija