Iepirkuma ID Nr.: SND 2019/5
Iepirkuma procedūras veids:  PIL 9.pants
Iepirkuma priekšmets: 2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 10. jūlija plkst. 10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skrīveru novada dome, Daugavas ielā 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125.

Iepirkuma nolikums