No 2019.gada 1.oktobra visa informācija par Skrīveru novada domes iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).  Visus piedāvājumus, arī iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem un no 20 000 EUR būvdarbiem, jāiesniedz tikai elektroniskā formā.

Skrīveru novada Elektronisko iepirkumu sistēmas profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

 • Skrīveru novada dome izsludina cenu aptauju par Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai, stāvlaukuma un gājēju ietves pie Kultūras centra seguma pārbūves projektēšanas darbiem: “Ielu un laukuma seguma atjaunošanas būvprojektu izstrāde”, identifikācijas Nr. SND 1.2-3.4/70. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 18.jūnija  plkst. 11:00.
  Informācija par cenu aptauju un darba uzdevums pielikumos:

 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izbūves būvuzraudzības darbiem tirgus izpētes “Būvuzraudzības pakalpojums ēkas pārbūvei” ietvaros identifikācijas Nr.SND1.2-3.4/69. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 28.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus gaisa kondicionieru piegādei un uzstādīšanai Skrīveru novada sociālā dienesta telpās tirgus izpētes “Gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana” ietvaros identifikācijas Nr.SND1.2-3.4/60. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 28.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt cenu piedāvājumus neizmantojamā dūmeņa demontāža saskaņošanas un darbu veikšanai cenu aptaujas “Dūmeņa demontāža” ietvaros. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 25.maija plkst.11:00.
  Pielikumā nolikums ar pielikumu.
 • Skrīveru novada dome izsludina cenu aptauju par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu četru telpu atjaunošanas iecerei. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 13. aprīļa plkst. 12:00.
  Pielikumā informācija par cenu aptauju un darba uzdevums.
  Tehniskā dokumentācija šeit: https://failiem.lv/u/c6nx5jvpe
 • Skrīveru novada dome aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus automašīnas piekabes piegādei tirgus izpētes ietvaros “Automašīnas piekabe” Id.Nr. SND1.2-3.4/58. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 1.aprīlim plkst. 12:00. Nolikums un tehniskais piedāvājums.
 • Skrīveru novada dome šā gada 22. februārī izsludināja iepirkumu speciālā transporta līdzekļa nomai Skrīveru novada p/a SAC “Ziedugravas” vajadzībām, identifikācijas Nr. SND 2021/2.
  Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52359
 • Skrīveru novada dome šā gada 7.oktobrī izsludināja būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Skrīveru kultūras centra ēkas remontdarbi”, identifikācijas Nr. SND 2020/13.Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44331Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 21.oktobra plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome izsludina tirgus izpēti (cenu aptauju) par būvuzraudzības pakalpojumu šķiroto atkritumu laukuma izbūves darbiem “Būvuzraudzība laukuma izbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.4/41.Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumus elektroniski, pa pastu vai personīgi  līdz 2020.gada 17.augusta plkst.11:00Nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru novada dome atkārtoti izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/10 Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42944 Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 11.augusta plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei “Būvuzraudzība Sprīdīša ielas un stāvlaukuma pārbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.3/32/TI.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.jūlija plkst. 11:00.Pielikumā nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Laukuma izbūve zemes vienībā ar kadastra Nr.32820100121 Skrīveros”, identifikācijas Nr. SND 2020/6Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40472Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 22.jūlija plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/8Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41257Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.11:00

Rezultāts: Iepirkums pārtraukts, jo nav saņemts neviens piedāvājums.