no 2019.gada 1.oktobra visa informācija par Skrīveru novada domes iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).  Visus piedāvājumus, arī iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem un no 20 000 EUR būvdarbiem, jāiesniedz tikai elektroniskā formā.

Skrīveru novada Elektronisko iepirkumu sistēmas profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

 • Skrīveru novada dome šā gada 7.oktobrī izsludināja būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Skrīveru kultūras centra ēkas remontdarbi”, identifikācijas Nr. SND 2020/13.

  Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44331

  Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 21.oktobra plkst.11:00

 • Skrīveru novada dome izsludina tirgus izpēti (cenu aptauju) par būvuzraudzības pakalpojumu šķiroto atkritumu laukuma izbūves darbiem “Būvuzraudzība laukuma izbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.4/41.Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumus elektroniski, pa pastu vai personīgi  līdz 2020.gada 17.augusta plkst.11:00

  Nolikums ar pielikumiem.

 • Skrīveru novada dome atkārtoti izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/10 Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42944 Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 11.augusta plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome aicina iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei “Būvuzraudzība Sprīdīša ielas un stāvlaukuma pārbūves darbiem.”, Id.Nr. SND 1.2-3.3/32/TI.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.jūlija plkst. 11:00.Pielikumā nolikums ar pielikumiem.
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Laukuma izbūve zemes vienībā ar kadastra Nr.32820100121 Skrīveros”, identifikācijas Nr. SND 2020/6Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40472Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 22.jūlija plkst.11:00
 • Skrīveru novada dome izsludina būvdarbu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā par “Vecās kapsētas ceļa, kapsētas stāvlaukuma un Kalna ielas ceļa seguma uzlabošana ar frēzētā asfalta ieklāšanu un virsmas apstrādi”, identifikācijas Nr. SND 2020/8Iepirkuma nolikums un iesniedzamie dokumenti brīvi pieejami Skrīveru novada domes EIS profilā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41257Pretendentus lūdzam iesniegt savus piedāvājumu elektroniski izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.11:00

Rezultāts: Iepirkums pārtraukts, jo nav saņemts neviens piedāvājums.