Drīz ierīkos kafijas tirdzniecības automātu

Pēc vairākkārtējiem pūliņiem atrast vietu karsto dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai Stacijas laukumā, nu tā izvēlēta – kafijas automāts būs līdzās vidusskolas evakuācijas ieejas durvīm. To varētu ierīkot jau jūlijā.

Jau pavasarī Skrīveru novada dome atbalstīja SIA “Kafe Serviss” ieceri ierīkot karsto dzērienu tirdzniecības automātu laukumā pie autobusu pieturas. Sākotnējā firmas ideja bija to novietot līdzās Skrīveru novada digitālajam informācijas stendam, taču jau domes sēdē pret vietas izvēli iebilda deputāti, uzskatot, ka kafijas automāts šajā vietā neradītu īpaši estētisku iespaidu. Vēlāk saņemti arī iedzīvotāju ieteikumi, kuros pausts: šī nav labākā vieta karsto dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai.

Vēlāk izskatīta iespēja karsto dzērienu tirdzniecības automātu novietot pie ēkas, kurā darbojas Skrīveru pasta nodaļa un sociālais dienests, taču izrādījās, ka tādā gadījumā būtu jāslēdz trīspusīgs zemes nomas līgums, jo zemes domājamā daļa pieder vairākiem īpašniekiem, tāpēc no šī idejas dome tomēr atteicās.

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē, ka pieņemts galīgais lēmums, kas izdevīgs abām pusēm, līdz ar to āra karsto dzērienu tirdzniecības automātu novietos Stacijas laukumā 1, līdzās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas evakuācijas ieejas durvīm – tas ir tieši pretī autobusu pieturai.

Skrīveru novada dome ar SIA “Kafe Serviss” uz vienu gadu slēgs pašvaldībai  piederošās zemes – viena kvadrātmetra – nomas līgumu, nosakot nomas maksu – 28 eiro gadā.

Karsto dzērienu tirdzniecības automātu Stacijas laukumā 1 plānots novietot jau jūlijā.

Foto ir tikai ilustratīva nozīme.