Domes ziņas īsumā

Jūlija domes sēdē lemti daudzi jautājumi, tajā skaitā – novērtēts Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores darbs, apstiprināts bāriņtiesas un Administratīvās komisijas sastāvs un lemts par piemaksām skolotājiem.

Novērtē direktori

Skrīveru novada domē saskaņots Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas sagatavotais pašnovērtējuma ziņojums par 2019./2020. mācību gadu. Saistībā ar tā apstiprināšanu deputāti lēma arī par skolas direktores Ivetas Biķernieces darba vērtējumu – viņas darbs novērtēts ar atzinumu: “Ļoti labi”. Līdz šim direktores darbs bija novērtēs ar “labi”, taču skola labi novērtēta izglītības iestādes akreditācijā, arī tāpēc direktores darbs novērtēts augstāk.

Turpinās strādāt bāriņtiesā

Saistībā ar to, ka 27. augustā divām Skrīveru novada bāriņtiesas loceklēm beidzas pilnvaru termiņš, dome nolēma nesludināt pieteikšanos vakancēm, bet amatā apstiprināt līdzšinējās darbinieces Ingu Kokaini un Māru Krūmiņu. Viņas šo darbu veiks piecus gadus.

Administratīvajā komisijā jauni darbinieki

 Saistībā ar to, ka Skrīveru novada domes Administratīvajā komisijā bija nepieciešami vēl divi locekļi, pašvaldība bija izsludinājusi pieteikšanos šīm vakancēm. Pieteicās trīs pretendenti. Jūlija domes sēdē deputāti balsoja par katru no tiem, bet vairāk balsu ieguva Gunta Zvaigzne-Avakova  un Jānis Brokāns. Viņi turpmāk darbosies šajā komisijā.

Pedagogiem būs piemaksas

Ņemot vērā valstī noteiktos normatīvus un Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka darba algas samaksas kārtību pedagogiem, Skrīveru novada dome nolēma no 1. septembra palielināt atalgojumu tiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem darba samaksu nenodrošina no valsts budžeta. No 1. septembra nelielas piemaksas paredzētas vairākiem iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem, pedagogiem, izglītības metodiķei un psiholoģei.