Domes ziņas

Atbalsta futbola komandu

Lai varētu piedalīties Aizkraukles atklātajā futbola čempionātā un citos šīs vasaras turnīros, Skrīveru novada dome nolēma finansiāli atbalstīt futbola komandu “Skrīveri”. Sportistiem dalības maksu segšanai futbola turnīros piešķirti 400 eiro.

Remontēs dzīvokli

Skrīveru novada dome nolēma piešķirt 1275 eiro pašvaldībai piederošā dzīvokļa Zemkopības institūtā remontdarbiem. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieces lūgumu sniegt atbalstu un palīdzību dzīvokļa remontā.

Segs bezcerīgos parādus

No pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, Skrīveru novada dome pārskaitīs pašvaldības SIA “Skrīveru saimnieks” 311 eiro, lai apmaksātu divu pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādus. Dzīvokļos īrnieki vispār nav dzīvojuši vai ilgstoši nedzīvo un parakstījuši uzteikumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Patlaban šie ir bezcerīgi parādi, tāpēc tos nolemts segt, taču, ja SIA “Skrīveru saimnieks” saņems jebkādus parāda maksājumus no dzīvokļu bijušiem īrniekiem, tos pārskaitīs Skrīveru novada domei.

“Ziedugravās” jauna amata vienība

No 1. jūlija sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” izveidots remontstrādnieka amats. Tas nepieciešams, lai veiksmīgāk risinātu uzņēmuma saimnieciskos jautājumus, taču iestādes budžetu šādas amata vienības izveidošana neietekmē. Remontstrādnieks veiks pusslodzes darbu.

Atbrīvo dienesta dzīvokli

Saistībā ar darbavietas maiņu, skolotājs, kurš līdz šim dzīvoja dienesta dzīvoklī, no 1. jūlija pārtrauc noslēgto īres līgumu ar pašvaldību. Skrīveru novada domei ir divi dienesta dzīvokļi, kurus piešķir speciālistiem, viens no tiem patlaban ir brīvs.

Atjauno gaiteņus

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā uzsākts gaiteņu remonts, taču, sākot darbus, demontēti vecie apkures radiatori un secināts, ka tie ir jāmaina. Šis darbs nebija iekļauts apstiprināto darbu tāmē, tāpēc Skrīveru novada dome radiatoru nomaiņai skolas gaiteņos piešķira papildus finansējumu – 3800 eiro. Šo summu atvēlēs no izdevumiem, kas šī gada budžetā bija paredzēti mācību ekskursijām, taču ārkārtējās situācijas dēļ tās nenotika.

Kopā skolas gaiteņu remontam tērēs apmēram 115 tūkstošus eiro. Remontdarbus skolā veic SIA “RL Būve”.