DARBA KĀRTĪBA

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde20.02.2020. domē 15.00Darba kārtība
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde18.02.2020. domē16.00Darba kārtība
Sociālo jautājumu komitejas sēde19.02.2020. domē16.00Darba kārtība
Attīstības jautājumu komisijas sēde