DARBA KĀRTĪBA

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, atceltas iepriekš izsludinātās komiteju sēdes, to vietā notiks
apvienotā Skrīveru novada domes komiteju sēde
19.03.2020., domē15:00Darba kārtība
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde
Sociālo jautājumu komitejas sēde
Attīstības jautājumu komisijas sēde