Dīvajā laivos
Attēls no 2019. gada sacensībām

Dīvajā, Braslas un Maizītes satekā Skrīveros 28. un 29. martā notiks ūdenstūrisma tehnikas sacensības “Dīvaja – 2020”. Sacensībās var piedalīties visi interesenti. 

Lai noskaidrotu labākās ūdenstūrisma ekipāžas, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma atbalstītājus, sacensības rīko Olaines ūdenstūristi “Olaines pulciņš” kopā ar  aktīvākajiem republikas ūdenstūristiem, Olaines novada Sporta centru, Skrīveru novada domi un SIA ‘Denvers Baltika”.

Sacensības notiks dažādās laivu klases, piemēram, divvietīgo katamarānu, piepūšamo laivu un citās. Programmā paredzēts nobrauciens (sprints) no parastās starta vietas līdz pirmajam kājnieku tiltiņam pār Dīvaju, kā arī slaloms pretī dalībnieku nometnei.

Pieteikumus dalībai sacensībās klubu pārstāvjiem un individuālajiem dalībniekiem jāiesniedz sacensību vietā, aizpildot iesnieguma formu.

Sīkāka informāciju var saņemt un iepriekš vēlams pieteikties pa tālruni:

29175264 (Boriss) vai mājas lapā www.udensturisms.lv