Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Skrīveru novadā veic Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde. Būvvaldē  saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Struktūrvienības atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets (būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs).

AmatsVārds, UzvārdsTālrunisE-pasts
Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājaDace Lapuka65133921; 26476410dacelapuka@inbox.lv
ArhitekteDace Lapuka65133921; 26476410dacelapuka@inbox.lv
Teritorijas plānotāja – lietvedeLaura Kļučina65133921; 26066672laura.klucina@inbox.lv
BūvinspektoreSilvija Spriņģe65133905; 22433837springesilvija@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 – 17.00.

Pieņemšanas laiki būvinspektoram:

  • Pirmdiena no 9.00-12.00 un 13.00 – 17.00
  • Trešdiena no 9.00-12.00

Kontakti

E-pasts: buvvalde@koknese.lv

Fakss: 65133921

Struktūrvienības atrašanās adrese:

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets  (būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs).

Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei. Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē NOLIKUMS.

Skrīveru novada domes pieņemtie saistošie noteikumi, kuri Skrīveru novada pašvaldībā ietekmē Būvvaldes darbu:

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē
Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā
Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
u.c.