Biomasas katlu mājas būvniecība iegājusi jaunā fāzē
Paredzētajā vietā tiek novietots konteiners ar apkures katliem. U.Riekstiņa foto.

Kā jau iepriekš ziņots, SIA “Skrīveru saimnieks” īsteno projektu “Siltuma avota pārbūve Skrīveros”, kura gaitā blakus esošajai ar malku kurināmajai katlu mājai Daugavas ielā 92A paredzēts uzstādīt modernu biomasas (šķeldas) katlu māju.

Līdz šim tika veikti esošo būvju demontāžas un laukuma sagatavošanas darbi, taču šodien, 15. oktobrī būvlaukumā sākās jaunās katlu mājas konteineru uzstādīšanas darbi. Vispirms tika uzstādīts konteiners, kurā atrodas apkures katli, bet vēlāk paredzēts uzstādīt otru konteineru, kas kalpos kā pievestās šķeldas noliktava.

Kā pastāstīja SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis Aigars Sprudzāns, nākamais būtiskais darbu etaps būs jaunās katlu mājas pieslēgšana esošajam siltumapgādes tīklam; šo darbu uzsākšana paredzama pēc pāris nedēļām.