Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes ieplānojušas un pašvaldība atbalstījusi, ka PII „Saulēni” vasaras sezonā būs slēgta no 30.jūnija līdz 27.jūlijam, PII „Sprīdītis” – no 28.jūlija līdz 24.augustam. Kamēr viena iestāde būs slēgta, bērniem un viņu vecākiem ir piedāvāta iespēja šajā laikā apmeklēt otru pirmsskolas izglītības iestādi, ievērojot iestādes noslogotību.