Baltā galdauta svētki Skrīveros

Svinot Latvijas valsts Neatkarības atjaunošanu, visi skrīverieši, uzņēmēji, iestādes, ģimenes, domubiedru grupas tiek aicinātas uzvilkt savus baltos kreklus, paņemt cienastu un ierasties Skrīveru kultūras centrā 4.maijā plkst.16.00 uz Baltā galdauta svētkiem
Svētku koncertā piedalīsies kultūras centra tautas mākslas kolektīvi.
Pēc koncerta kopā dejosim, dziedāsim un priecāsimies ar Skrīveru kultūras centra folkloras kopu “Dimti”. Svinēsim svētkus kopā!