Atvērtā durvju diena Kokneses internātpamatskolā

2019.gadā 10.aprīlī plkst. 10.00
Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs aicina uz Atvērto durvju dienu, lai piedāvātu iespēju iepazīties ar izglītības iestādi un tās piedāvātajām iespējām bērniem ar speciālām vajadzībām saņemt viņu spējām, veselības stāvoklim atbilstošu un kvalitatīvu izglītību, nepieciešamos atbalsta pasākumus.