Aizkraukles novada Sociālo dienestu vadīs skrīverietis

Aizkraukles novada sociālo dienestu turpmāk vadīs Edvarts Pāvulēns – viņš amatā apstiprināts ar 12 domes deputātu atbalstu, kopā 17. novembra domes sēdē balsoja 14 deputātu.

Aizkraukles novada sociālais dienests turpmāk darbosies kā vienota iestāde, apvienojot jomas speciālistus no visiem līdzšinējiem novadiem. Jau izstrādāti un apstiprināti vairāki saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību atbalsta sniegšanai dažādām iedzīvotāju kategorijām un kas būs spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Nu sociālajam dienestam bija jāizvēlas vadītājs, kuram viens no pirmajiem darbiem būs struktūras un darbinieku kolektīva veidošana. Līdz 1. decembrim vadītājam jāuzsaka darbs tiem, kuri nevēlas turpināt darbu jaunajā struktūrā.

Aizkraukles novada domes sēdē pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš informēja, ka Aizkraukles novada sociālā dienesta vadītāja amatam pieteicās trīs pretendenti. Līdz šim Aizkraukles novada sociālā dienesta noteikto funkciju un uzdevumu izpildes koordinatores pienākumus veica Baiba Tālmane, un sākotnēji bija iecerēts viņu arī apstiprināt vadītājas amatā, taču pretendente dienu pirms domes sēdes atsauca savu kandidatūru.

Līdz ar to pretendentu vērtēšanas komisija, kurā darbojas Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, viņa vietnieki un pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, lēma sociālā dienesta vadītāja amatam apstiprināšanai domes sēdē virzīt Edvartu Pāvulēnu.

“Abi sociālā dienesta vadītāja amata pretendenti ir ļoti līdzvērtīgi speciālisti un profesionāļi savā jomā,” saka Uldis Riekstiņš. “Izsverot pieredzi un aktivitātes, mūsu izvēlē izsvērās par labu Edvartam. Viņš sevi pierādījis kā labs vadītājs, turklāt viņam piemīt iniciatīva un labas idejas, kuras vērts uzklausīt. Edvarts apmēram gadu ne vien veiksmīgi vada Skrīveru Dienas aprūpes centru, bet iesaistās un īsteno dažādus projektus, piedalās ar savām idejām vēl topošā Skrīveru daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidē.

Domes sēdē piedalījās abi amata pretendenti – Aizkraukles sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Ilze Kļaviņa un Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājs Edvarts Pāvulēns. Deputāti uzdeva viņiem jautājumus, un diviem deputātiem bija iebildes pret to, ka izvēlētajam pretendentam ir neliela darba pieredze.

Edvarts Pāvulēns atzina, ka ir gatavs jaunam izaicinājumam, un ir pārliecināts, ka kopā ar labu komandu viņiem izdosies īstenot ieceres.

“Mēs nebūsim pirmie, kas ļauj jaunajam sevi pierādīt. Man intuīcija liek domāt, ka Edvartam izdosies. Dodam iespēju jaunajiem!” aicināja domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

Deputāte un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Zane Romanova piebilda: “ Jaunajam sociālā dienesta vadītājam ir trīs mēnešu pārbaudes laiks, kurā varēsim izvērtēt un pievērsīsim uzmanību, kā darbs veicies.”

Balsojumā no 14 deputātiem par Edvarta Pāvulēna kandidatūru nobalsoja 12 deputātu, viens bija pret un viens no balsojuma atturējās.

Domes priekšsēdētājs, apsveicot Edvartu Pāvulēnu jaunajā amatā, bilda: “Mēs tev dodam lielu uzticības kredītu, un esam pārliecināti, ka spēsi šo uzticību attaisnot.”

Edvartam Pāvulēnam ir 24 gadi. Viņš Rīgas Stradiņa universitātē ieguvis profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija, patlaban šajā jomā studē maģistrantūrā.

Otra amata pretendente Ilze Kļaviņa piekritusi kļūt par Aizkraukles novada sociālā dienesta vadītāja vietnieci, un domes sēdē viņa pauda, ka ar jauno vadītāju varētu labi sastrādāties.

(Raksts pārpublicēts no http://www.aizkraukle.lv/lv/2021/11/17/aizkraukles-novada-socialajam-dienestam-apstiprina-vaditaju/)