Aicina uz semināriem ražotāju, amatnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšanai
Aizkraukles rajona partnerības starptautiskā projekta ietvaros tiks rīkots desmit semināru cikls mājražotāju, lauksaimniecības produkcijas ražotāju, amatnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitātes celšanai.
Pirmie divi semināri norisināsies jau 9. oktobrī Pļaviņās, kur akcents būs vairāk uz augu izcelsmes produktu pārstrādi un Aizkrauklē, kur, savukārt, runāts tiks vairāk par dzīvnieku izcelsmes produkcijas ražošanu.