31. jūlijā Skrīveru kapsētās – kapusvētki.

Tie notiks:

  • pulksten 11.00 – Jaunajos kapos;
  • pulksten 12.30 – Vecajos un Saules kapos.

Kapusvētkus vadīs luterāņu mācītājs Aleksandrs Ivanovs un katoļu prāvests Andrejs Kazakevičs.