Lilija Ziediņa

Question:

Jau ilgāku laiku netiek izmantota telpa Daugavas ielā 88A, kas atrodas starp frizētavu un manikīru. Vai telpu nevarētu izīrēt citam, piemēram, iekārtojot centru, kas piesaistītu tūristus un cilvēkus no citām Latvijas vietām?

Uldis Riekstiņš, Skrīveru novada domes izpilddirektors

Answer:

Par visām telpām Daugavas 88A patlaban ir noslēgti un spēkā īres līgumi, brīvu telpu šajā ēkā patlaban nav. Ja arī kāda telpa netiek izmantota, nomnieks par tām maksā, līdz ar to nav pamata īres līgumu uzteikt.