Inita Zariņa

Question:

Kad Skrīveros sāks darboties šķiroto atkritumu laukums?

Uldis Riekstiņš, Skrīveru novada domes izpilddirektors

Answer:

Lai šķiroto atkritumu laukums varētu sākt darboties, vēl nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtu B kategorijas piesārņojuma atļauja. Solīts, ka līdz janvāra beigām to saņemsim, tad arī laukums sāks darboties.