Ance

Jautājums:

Domes mājalapā iepazinos ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Daudzi noteikumi vairs nav spēkā, daudzi nav iekļauti vispār, piemēram, par zāles pļaušanu novada teritorijā (biežumu, cm), par suņu staidzināšanu bez saimnieka klātbūtnes ciema teritorijā u.c. Sakiet, kad būs veikti grozījumi un papildinājumi saistošajos noteikumos? Varbūt var idejas pasmelties no citu novadu saistošajiem noteikumiem un tos labot un papildināt?

Skrīveru novada domes pārvaldes sekretāre Līga Uzulniece

Atbilde:

Paldies par Jūsu jautājumu.

2020.gadā tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi, bet no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tika saņemti iebildumi un norādījumi, tādēļ saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un tiek pārstrādāti.

Pēc 2021.gada 1.jūlija, kad spēkā stāsies Administratīvo teritoriju reforma, tiks uzsākta visu apvienoto novadu saistošo noteikumu izvērtēšana un pieņemti jauni saistošie noteikumi.