Jautājums:

Vai bērnu var pieteikt rindā uz abiem bērnudārziem vienlaicīgi vai ir jāizvēlas jau sākotnēji viens no Skrīveru PII?

Pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veicēja Liena Valdmane-Girgensone

Atbilde:

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka vecāki vienlaicīgi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmu apguvei abās pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis” un „Saulēni”.

Šobrīd vēl bērnu reģistrācija Skrīveru PII “Sprīdītis” un PII “Saulēni” notiek saskaņā ar Skrīveru novada domes 2017.gada 27.aprīlī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs “.