Aldis Rusiņš

Jautājums:

Vai varētu uzzināt pārtikas paku izcenojumus 5. un 6. klases skolēniem par pēdējām divām sagatavotajām pakām – par aprīļa 15 dienām un maija 20 dienām?

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš

Atbilde:

Tā kā Skrīveru novada dome pārtikas paku sagatavošanas pakalpojumu pērk no SIA “Danis plus”, mūsu rīcībā nav tik niansētas informācijas, kas un cik tajās maksāja. Varam vienīgi atgādināt, ka par aprīli sagatavotās pārtikas pakas kopējā vērtība bija 21,30 eiro, par maiju – 28,40 eiro. Lūdzam ņemt vērā, ka pakas izmaksās iekļauts arī cilvēku darbs, kuri tās sagatavoja. Līdz šim gan neesam saņēmuši nevienu citu iebildi vai jautājumu par pakas apjomu.

Ja vēlaties noskaidrot vairāk par pārtikas pakas saturu un produktu vērtību, lūdzam sazināties ar SIA “Danis plus” īpašnieci Baibu Driksniņu (tālr. 28216244 ), viņa atbildēs uz visiem interesējošiem jautājumiem.