Sandra

Jautājums:

Vai pārtikas paka pienākas arī skolēnam, kas mācās Skrīveros, bet dzīvo citā pagastā?

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš

Atbilde:

Jā, pārtikas pakas pienākas visiem skolēniem, kuri mācās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Paku izsniegšana skolēniem visos novados patlaban tiek organizēta, piesaistot bērnu mācību iestādei, kuru viņš apmeklē, nevis saistībā ar deklarēto dzīvesvietu. Tātad, ja Jūsu bērns apmeklē skolu Skrīveros, arī pārtikas paka jāsaņem Skrīveros.