Mamma

Question:

Sakiet, lūdzu, vai šogad pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, tiek dāvinātas Ziemassvētku saldumu paciņas?

Skrīveru kultūras centra vadītāja Baiba Dronka

Answer:

Protams, visiem mazuļiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novadā, Skrīveru novada dome arī šajos svētkos sarūpējusi saldumu paciņas. Visu to bērnu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, vecākiem jau pirms Ziemassvētkiem izsūtījām ielūgumus un paciņas ir jau saņemtas. Ja kāds mazulītis tomēr ir palicis bez šīs Ziemassvētku dāvaniņas, lūgums sazināties ar mani vai kādu citu Skrīveru kultūras centra darbinieku. Mans tālruņa numurs: 29475005.