Vija

Question:

Vēlos uzzināt, kad tiks novērsta problēma Kastaņu ielas 1 mājas pagalmā, kur krustojumā ar Sila ielu lietus laikā rodas milzīga ūdens peļķe? Agrāk šādas peļķes nebija, bet, uzberot Sila ielā grants segumu, peļķe ir visu laiku. Lūdzam šai problēmai rast risinājumu!

Liena Valdmane-Girgensone, Skrīveru novada domes vides pārvaldības speciāliste

Answer:

Minētā problēma Kastaņu ielā 1 tika apsekota un tās iespējamais risinājums varētu būt, izbūvējot lietus novadīšanas sistēmu, ievietojot gūliju (ūdens noteku pārsedzi) ūdens krāšanās vietā, lai novadītu ūdeni uz Sila ielas grāvi. 2020. gada budžetā līdzekļi šim darbam netika paredzēti. Nepieciešams pārskatīt finansiālās iespējas, lai atrisinātu šo situāciju šogad, bet par konkrētu problēmas risinājuma termiņu šobrīd informēt nevaram.