Raimonds

Question:

Saistībā ar to, ka šī vasara bija teju bez nokrišņiem un ļoti daudziem Skrīveru novada iedzīvotājiem akās ūdens līmenis ir minimāls, vai nav vispār, vai dome nav domājusi ierīkot publisku ūdens ņemšanas vietu? Starp citu, agrāk tādas bija, bet ir tikušas demontētas, citās pašvaldībās šādas publiskas ūdens ņemšanas vietas ir nodrošinātas.

Aigars Sprudzāns, SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis

Answer:

Skrīveru novada iedzīvotājiem iespējams iegādāties dzeramo ūdeni –  maksa 0,95 EUR par 1m3 + maksa par izsniegšanu 1 EUR. Minimālais daudzums 0,5 m3. Ja vēlaties iegādāties ūdeni, apmaksa jāveic SIA “Skrīveru saimnieks” birojā, vai ar pārskaitījumu iepriekš saņemot rēķinu. Ūdeni izsniedz centra katlumājā Daugavas ielā 92a.
Skrīveros nākamajā gadā plānots ierīkot divas publiskas ūdens ņemšanas vietas.