Dace

Question:

Jautājums “Skrīveru Saimnieks” atbildīgajiem. Rēķinā pēdējos 3 mēnešus pie patērētā ūdens daudzuma pievienots kopējā ūdens skaitītāja izlīdzinātais apjoms, kas nav sakritis ar individuālajiem skaitītājiem, no 0.5 līdz 1.5 m3. Vai tas Jums liekas normāli, ja šāds apjoms jāpieskaita pie 2 m3 tiešām notērētā ūdens?
Un vai tāda apjoma nesakritības neliecina par nepieciešamību remontēt ūdensvadus?
Ja uzskatāt šo par normālu parādību, tad vismaz pacentieties izlīdzināt ar kopējo skaitītāju nesakritušo apjomu proporcionāli katrā dzīvoklī patērētājam apjomam.
Vai dzīvoklim, kur neviens nedzīvo, arī tiek pieskaitīts šāds apjoms “patērētā” ūdens?

SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis Aigars Sprudzāns

Answer:

Labdien!

Kārtību, kā iedzīvotāji norēķinās par patērēto ūdeni gadījumos, ja rodas starpība starp kopējo un individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 no 2008. gada 18. decembra “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punkts. Par cik jautājuma iesniedzējs nav norādījis dzīvojamo māju, kurā dzīvo, nevaram sīkāk komentēt situāciju par iespējamajiem risinājumiem zudumu mazināšanai.