Aldis Rusiņš

Jautājums:

Vai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņi saņems pārtikas pakas par laika posmu no 22. līdz 26. februārim?

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš

Atbilde:

Protams, pārtikas pakas skolēniem tiks sarūpētas par visu laiku, kad viņi mācās attālināti. Tā kā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 1. līdz 4. klašu audzēkņi mācības klātienē atsāka 1. martā, patlaban ir izveidojusies situācija, ka viņi nav saņēmuši pārtikas pakas par vienu nedēļu – par laika posmu no 22 līdz 26. februārim.

Šīs nedēļas vidū būs skaidrs, vai jaunāko klašu skolēni turpinās mācīties klātienē, un tad arī zināsim, vai pakas jāsagatavo tikai par piecām darba dienām. Ja bērni turpinās mācības klātienē arī no 22. marta, viņiem tiks sagatavotas pārtikas pakas par vienu nedēļu, bērni tās saņems skolā. Savukārt, ja mācības būs jāorganizē attālināti, pārtikas pakas skolēniem tiks sagatavotas par ilgāku laika posmu.

Savukārt 5. līdz  12. klašu skolēniem pārtikas pakas plānots sagatavot marta beigās, tās paredzēts izsniegt 26. un 27. martā.