Līga

Question:

Vēlējos uzzināt, kas notiek Mazās Sporta ielas galā pie Pulksteņupītes? Kādreiz pa šo ceļu varēja iziet uz Institūtu, bet šobrīd priekšā ir savestas smilšu kaudzes. Vai gaidāma ceļa sakārtošana?

Uldis Riekstiņš, Skrīveru novada domes izpilddirektors

Answer:

Smilšu kaudzes ir sabērtas uz ceļa daļas, kas līdz šim nebija kopta daudzus gadu desmitus. Šogad, izmantojot situāciju, kad pieejams materiāls, ceļa josla tika attīrīta no krūmiem, nostumta melnzemes virskārta un sākta smilts pamatnes pievešana. To ved, noņemot Skrīveros jaunbūvējamo laukumu pamatnes, kas bija jānorok atbilstoši projektam. Līdzīgi no jauna ir tapusi blakus esošā Pļavu iela, kā arī braukšanai atvērts Pulksteņupītes ielas beigu posms.

Šie darbi ir veikti bez budžeta līdzekļu izmantošanas, jo izmantota iespēja derīgās grunts “atbērtni” izveidot minētajās ielās. Nākamajā gadā paredzēts izveidot ielas savienojumu ar Institūtu, ko varētu izmantot arī automašīnas.