Marta

Question:

Vai varētu būt plānoti prettrokšņu pasākumi gar dzelzceļu (prettrokšņu ekrāni, uzbērumi), lai varētu samazināt kravas vilcienu izraisīto troksni Skrīveros? Liekas, ka pēdējā laikā kravas vilcienu apjoms ir ievērojami intensīvāks. Saprotu, ka tiek veikta sliežu slīpēšana, apkope, taču tas troksni ievērojami nesamazina.

Uldis Riekstiņš, Skrīveru novada domes izpilddirektors

Answer:

Šo jautājumu uzdevām valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (LDz) vadībai un saņēmām Ārējās komunikāciju nodaļas Komunikācijas projektu vadītājas Ellas Pētermanes atbildi. Tā skan šādi:

“Prettrokšņa sienu un ekrānu izbūve ir finanšu ietilpīgi projekti, tāpēc to īstenošanai ir nepieciešams ne vien LDz budžeta finansējums, bet arī publiskais finansējums, tostarp Eiropas Savienības fondu līdzekļi un pašvaldību finansiālais atbalsts.

LDz ir izstrādājis rīcības plānu trokšņa mazināšanai līdz 2023. gadam. Plānā ir noteikti prioritārie pasākumi trokšņa mazināšanai dzelzceļa līniju posmiem, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā bija lielāka par 30 000 vilcienu sastāvu. Rīcības plāns attiecas uz teritorijām, kuras šķērso dzelzceļa līniju posmi Rīga pasažieru – Torņakalns – Zasulauks un Rīga pasažieru – Lielvārde: Rīgas aglomerāciju, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadus.

Ņemot vērā LDz ierobežotās finanšu iespējas, prognozes par kravu pārvadājumu apjomiem, kā arī izstrādātās trokšņa stratēģiskās kartes, Skrīveros prettrokšņa sienas/ekrānus pārskatāmā nākotnē nav plānots izbūvēt.

Plašāka informācija par LDz rīcību saistībā ar trokšņa mazināšanu, kā arī trokšņa stratēģiskās kartes pieejamas LDz mājaslapā: www.ldz.lv/lv/troksnis.”