Toms

Question:

Labdien!
Jūsu mājas lapā izlasīju informāciju par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Vai tas attiecas tikai uz saimniecības mājām un dzelzceļa labo pusi (Sporta iela, Sila iela), vai arī būs iespēja pieslēgties dzelzceļa kreisai pusei?

Aigars Sprudzāns, SIA "Skrīveru saimnieks" valdes loceklis

Answer:

Ielu saraksts, kuru iedzīvotājiem ir iespējams pieslēgties centralizētajam kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam.

Centralizētā kanalizācija:

Sporta iela no ielas sākuma līdz Mazajai sporta ielai,
Dzelzceļnieku iela no ielas sākuma līdz Mazajai sporta ielai,
Sila iela visā ielas garumā,
Daugavas iela no Nr.56 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei,
A.Purapuķes iela no Daugavas iela līdz Smilšu ielai,
Smilšu iela no A.Purapuķes ielas līdz Sila ielai,
Labdien!

Ziedu iela Dzelzceļnieku ielas līdz Sporta ielai,
Ābeļu iela.

Ūdensvads:
Sporta iela visā ielas garumā,
Dzelzceļnieku iela visā ielas garumā,
Sila iela visā ielas garumā,
A.Purapuķes visā ielas garumā,
Lakstīgalu iela līdz A.Purapuķes ielai,
Smilšu iela visā garumā,
Ziedu iela Dzelzceļnieku ielas līdz Sporta ielai,
Mazā sporta iela visā garumā,
Ābeļu iela,
Gājēju ceļa posms no J.Purapuķes ielas līdz Rīga-Daugavpils ceļam.

Tuvākajā laikā nav plānots paplašināt tīklus, jo iedzīvotāji nepieslēdzas izbūvētajiem tīkliem, kā rezultātā milzīgie ieguldījumi nevar atmaksāties reālos termiņos.