Ainārs

Question:

Novēroju, ka pie atkritumu konteinera, kas atrodas pie Skrīveru kapličas, piebrauca pensionāru pāris un no sava auto izmeta lielu maisu ar atkritumiem. Vai privātpersona sadzīves atkritumus drīkst mest šajos konteineros?

Anita Krusta, Skrīveru novada kārtībnieces pienākumu izpildītāja

Answer:

Šāda rīcība nav pieļaujama, jo atkritumu konteineros, kas novietoti Skrīveru kapos, drīkst izmest tikai atkritumus, kas radušies, sakopjot kapuvietas un kapsētas apkārtni. Šie atkritumu konteineri tur novietoti tieši šādam mērķim, nevis mājsaimniecību sadzīves atkritumu izmešanai.