Līga Sarkanbārde

Jautājums:

Ņemot vērā to, ka ne visiem iedzīvotājiem ir iespēja lielgabarīta atkritumus nogādāt šķirošanas laukumā pašu spēkiem, vai šogad ir plānota pašvaldības iesaiste, lai organizētu lielgabarīta atkritumu izvešanu no privātmājām?

Skrīveru novada domes Vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone

Atbilde:

Nē, diemžēl pašvaldība lielgabarīta atkritumu izvešanu no privātmājām neorganizē. Iepriekšējos gados lielgabarīta atkritumu savākšana tika organizēta kopā ar Lielo talku, līdz ar to, savācot lielās talkas atkritumus, vienlaikus tika savākti arī lielgabarīta atkritumi.

Līdz ar šķiroto atkritumu laukuma atvēršanu Skrīveros pašvaldība vairs neorganizēs arī konteineru novietošanu lielgabarīta atkritumu vākšanai, kā tas ik pavasari bija iepriekšējos gados.

Patlaban iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus var nogādāt šķiroto atkritumu laukumā Birzes ielā 2A, kur tie tiek pieņemti bez maksas. Lielgabarīta atkritumiem – mēbelēm un citiem lielākiem sadzīves priekšmetiem – jābūt izjauktiem, lai konteineros aizņemtu mazāk vietas. Par to nogādāšanu laukumā rūpes gan ir pašu iedzīvotāju ziņā.