Tatjana

Jautājums:

Vai tuvākajā laikā tiek plānots J. Purapuķes ielas ceļa seguma remonts?

Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš

Atbilde:

Autoceļš V918 Zemkopības institūts – Skrīveri vai J. Purapuķes iela ir uzņēmuma “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, un par tā slikto segumu un kvalitāti nevienam šaubu nav. Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu apstiprināts sakārtojamo autoceļu plāns, kurā iekļauts arī autoceļš V918 . Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā paredz autoceļu atjaunošanu no 2021. līdz 2023. gadā, taču patlaban vēl šī ceļa sakārtošanai Skrīveros līdzekļi no valsts budžeta nav iedalīti un projektēšanas darbi nav uzsākti.

Minētajā plānā paredzēts, ka J. Purapuķes ielā atjaunos asfaltbetona segumu, remontējamā ceļa posma garums ir 1,6 kilometri.

Skrīveru novada dome informēs iedzīvotājus par šī jautājuma virzību un ceļa sakārtošanas termiņiem, kad tie būs zināmi.