Dzintra

Jautājums:

Kur likt pavasara un rudens dārza darbos radušos zarus, augu stublājus un citus dabas atkritumus? Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem pilsētas teritorijā tos dedzināt nedrīkst! Lūdzu ierādiet vietu, kur likt un ko darīt ar šiem dabas atkritumiem?

Skrīveru novada domes kārtībniece Santa Novikova un vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone

Atbilde:

Skrīveru novada domes saistošajos noteikumos noteikts, ka novada teritorijā atļauts dedzināt lapas, sīkos zarus un dārza atliekas, ievērojot ugunsdrošības normas, kā arī, ja tas nerada draudus cilvēkiem vai īpašumiem. Tāpat vēlams ievērot ētiskus apsvērumus, tas ir, izvēlēties piemērotus laika apstākļus, vēja virzienu, lai neradītu neērtības kaimiņiem.

Citiem dabas atkritumiem privātmāju īpašniekiem būtu vēlams iekārtot kompostēšanas vietu, tādējādi iegūstot kompostu dārza augsnes uzlabošanai. Patlaban šķiroto atkritumu laukumā iedzīvotājiem nav iespēju nodot bioloģiski noārdāmos atkritumus, tādēļ to apsaimniekošana ir jāveic pašiem.