Jautājums:

Labdien,vasarā vietējā avīzē bija raksts par to,ka atjaunos ceļus Skrīveros, tur bija minēts,ka remontēs Sila un Ziedu ielas, bija rakstīts, ka darbi sāksies augustā. Par cik nekas nenotiek, vai tas ir saistīts ar novadu reformu? Kad tie remontdarbi sāksies?

Vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone

Atbilde:

Līdzīgi iedzīvotāju jautājumi tika iesniegti augusta beigās, uz tiem atbildējām rakstā pašvaldības mājaslapā https://www.skriveri.lv/lv/par-ielu-seguma-atjaunosanas-projektu/. Zemāk citēju:

Šā gada maijā informējām, ka šovasar Skrīveros paredzēts sakārtot četras grants seguma ielas – Sporta, Sila, Ziedu un Smilšu ielu, tajās ieklājot šķembu segumu ar virsmas dubulto apstrādi, un jau uzsākti projektēšanas darbi un ielu remontam plānots tērēt ap 200 tūkstošiem eiro.

Diemžēl, ielu seguma atjaunošanas projekts tomēr tiks plānots 2022. gada budžetā, jo iepirkumā tika saņemts tikai viens piedāvājums, kas arī ievērojami pārsniedza plānoto izmaksu apjomu, un saskaņā ar publisko iepirkumu vadlīnijām iepirkums bija jāpārtrauc.Papildus tika ņemts vērā, ka plānoto darbu tehnoloģijai un kvalitātei laika apstākļi ir noteicošais faktors un galējais šo darbu izpildes termiņš noteikts 15.augusts, tādēļ darbu plānošana nākamajā gadā ir saimnieciski pareizs lēmums.

Paralēli notiek projektēšanas darbi Kultūras centra piegulošās ielas un laukuma atjaunošanai.

Abi šie projekti ir iekļauti novada investīciju plānā.