Skrīveru iedzīvotājs

Jautājums:

Vai tiešām nevar sakārtot informatīvās norādes Zemkopības institūtā, kur tūristi dodas uz Aizkraukles pilskalnu? Katru dienu ir kāds, kurš “neredz” ceļa zīmi “Pietura”, kur var novietot savas automašīnas, tās novietojot arī pie daudzdzīvokļu mājām Zemkopības institūtā nr. 21 un nr.22. Bieži novēroju situāciju, ka automašīnas novieto kur pagadās – zaļajā zonā, iepretim atkritumu konteineriem ceļa malā, tādējādi apdraudot ceļu satiksmi tām automašīnām, kas izbrauc no Zemkopības institūts 22. mājas pagalma.

Mājas kopsapulcē ierosinājām pie mājas Zemkopības institūtā 21 uzlikt ceļa zīmi, kas ierobežo automašīnu iebraukšanu, proti, tautā saucamo “ķieģeli”, kas ļauj tālāk braukt uz pagalmiem tikai šo divu māju iedzīvotājiem. Tas nav izdarīts. Tāpat būtu jāsakārto, jāpārvieto vai arī jāuzliek papildus norādes stāvlaukumā, kas atrodas pie šosejas A6, kas norādītu, ka uz Aizkraukles pilskalnu var doties pa ceļu, kas turpat vien ir (gar informatīvo stendu). Citādi tūristi brien gar šķūnīšiem, pa mājas iedzīvotāju iekoptiem laukumiem. Tūristi nepamana tās norādes kalna augšā.

Vai Skrīveru dome nevar šo situāciju atrisināt?

Uldis Riekstiņš, Skrīveru novada domes izpilddirektors

Atbilde:

Skrīveru novada dome šo situāciju zina. Ticam, ka iedzīvotāju satraukumam ir pamats un šāda problēma pastāv. Savulaik vietā, kur ceļš no šosejas ved uz Zemkopības institūtu, bijām paredzējuši novietot norādi “Dzīvojamā zona”, taču valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atbildīgajām amatpersonām bija argumentēts pamatojums, kāpēc to nevar darīt.

Piekrītu, ka šajā vietā vajadzētu novietot ceļa zīmi, kas ierobežo iebraukšanu teritorijā pie daudzdzīvokļu mājām. Esam uzrakstījuši oficiālu vēstuli valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi”, lūdzot iespēju divās vietās novietot ceļa zīmi “Braukt aizliegts”, līdz ar to šajā teritorijā varēs iebraukt automašīnu īpašnieki, kuri dzīvo vai strādā šajā zonā. Par turpmāko situācijas risinājumu informēsim, tiklīdz saņemsim atbildes vēstuli.

Par norādēm, ko vajadzētu novietot pie Aizkraukles pilskalna un tā teritorijā, Skrīveru novada dome nav tiesīga spriest un rīkoties, jo šis zemes īpašums pieder Aizkraukles baznīcai, tomēr sāksim sarunas ar īpašuma apsaimniekotāju par papildus norāžu izvietošanu vai esošo pārvietošanu.