Dienas aprūpes centrs

 

Pavasaris
Adrese: “Pavasari”, Ziedugravu ciems , Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 29334002
E-pasts: dienascentrs@skriveri.lv
 Facebook:  https://www.facebook.com/skriverudac/

Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no 8.30 – 17.00
Ceturtdienās no 8.30 – 18.00
Piektdienās no 8.30 – 15.00

Skrīveru dienas aprūpes centrs (DAC) ir Skrīveru sociālā dienesta struktūrvienība.

Skrīveru dienas aprūpes centra “Reglaments“.

Dienas aprūpes centra darbinieki:

 

 

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Dienas aprūpes centra vadītāja Elīna Siliņa 25713099 elina.silina@skriveri.lv
Jaunākā sociālā darbiniece Nataļja
Kosjaņenko
29334002 natalija.kosjanenko@skriveri.lv
Fizioterapeite Jurgita Gruberte
Dežurante Ludmila Lediņa  29334002
Sētnieks Aleksandrs Lipskis

Dienas centra funkcijas ir nodrošināt aprūpi un iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Papildus Skrīveru dienas aprūpes centrā tiek organizētas nodarbības pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, arī jaunajiem vecākiem. Dienas centrā ik dienas laipni tiek gaidīts ikviens, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas.