Sociālā aprūpe

jauns 110

Skrīveru sociālais dienests

Adrese: Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis: 65163703
Fakss: 65163704
E-pasts: socdienests@skriveri.lv
Pavasaris

Dienas aprūpes centrs

Adrese: “Pavasari”, Ziedugravu ciems , Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 29334002
E-pasts: dienascentrs@skriveri.lv
ziedugravas

Aprūpes centrs Ziedugravas

Adrese: “Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru novads, LV–5125
Tālrunis: 65197514; 29294327
Fakss: 65163711
E-pasts: scacentrs@tvnet.lv; info@sacziedugravas.lv
 Mājaslapa:  www.sacziedugravas.lv